Keski-Uudenmaan Allergia- ja Astmayhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan tehdä työtä allergia- ja astma-sairauksien ennaltaehkäisemiseksi, niiden aiheuttamien haittavaikutusten vähentämiseksi, valvoa allergiaa ja astmaa sairastavien yhteiskunnallisia etuja ja toimia heidän yhdyselimenään.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • edistää allergiaa ja astmaa sairastavien järjestäytymistä
  • vaalii terveitä elämäntapoja ja suorittaa ennaltaehkäisevää terveyskasvatustyötä
  • harjoittaa valistus-, tiedotus- julkaisu- ja neuvontatoimintaa
  • tukee tutkimustoimintaa
  • tukee allergiaa ja astmaa sairastavien kuntoutustoimintaa
  • pyrkii kehittämään allergiaa ja astmaa sairastavien hoitomahdollisuuksia ja sosiaalista huoltoa
  • on yhteistoiminnassa alueensa viranomaisten ja eri kansanterveysjärjestöjen kanssa
  • luo ja ylläpitää suhteita muihin alueensa järjestöihin ja viranomaisiin
  • on valtakunnallisen keskusjärjestön Allergia– ja Astmaliiton jäsenyhdistys


Keski-Uudenmaan Allergia– ja Astmayhdistys ry on perustettu 21.10.2008 Mäntsälässä.

Toimialueeseen kuuluvat Mäntsälä, Järvenpää ja Tuusula.